Náš kazatel

Naším (staro)novým kazatelem je od 1.9.2016 br. jáhen Ondřej I. Pellar.
 
 

Předchozí kazatelé sboru

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

——————————


2010 - 2015
farář
Leonardo Teca
     
1997 - 2009
jáhen
Ondřej I. Pellar
1951 - 1972
farář
Miroslav Rodr
1938
vikář
Josef Pleva
1932
výpomocný kazatel
Miroslav Frolík
1990 - 1997
farář
Pavel K. Pellar
1944 - 1945
diakon
Miroslav Dobrkovský
1937 - 1945
diakon
Jaroslav Matějka
1932 - 1940
farář
Miroslav Krejčí
1984 - 1990
farář
Pavel Dvořáček
1942 - 1945
diakon
Josef Smolík
1934 - 1944
diakon
Jaroslav Nedbal
1927 - 1931
farář
Jaromír Kryštůfek
1975 - 1982
farář
Amos Jeschke
1940 - 1951
farář
Jaromír Klimecký
1932 - 1934
výpomocný
kazatel Pavel Macek
1924 - 1926
farář
Josef Fleischer

 


Kontakt

Farní Sbor ČCE Rokycany

Jiráskova 481/II
337 01 Rokycany


Odřej Pellar, kazatel
(+420) 604 893 248