Kázání

31.08.2015 11:12

KÁZÁNÍ z neděle 30. 8. 2015

GENESIS 3,8-15   Milí přátelé, bratři a sestry, v den, kdy zde kážu naposled v roli faráře tohoto sboru, se vracím v zamyšlení k počátku lidstva. Nejdu přitom dělat inventuru. Tu pro nás všechny udělá jednou Pán Bůh. Ovšem tento text může znázornit, jakou inventuru očekáváme u Pána Boha. Jak...

Celý článek

—————

18.06.2015 12:31

KÁZÁNÍ z neděle 14. 6. 2015

MATOUŠOVO EVANGELIUM 7,1-3   Říká se, že kdo chce kritizovat, důvody vždy najde. Platí to i vzhledem k Pánu Ježíšovi, a k Bibli. Ta kritiku přímo usnadňuje, alespoň těm, kteří Bibli čtou povrchně, nebo v ní rovnou hledají rozpory a nepřemýšlejí hlouběji o obsahu a smyslu zvěsti. Pokaždé, když...

Celý článek

—————

05.05.2015 10:59

KÁZÁNÍ z neděle 5. 4. 2015 (Boží Hod Velikonoční)

1 LIST KORINTSKÝM 1,22-24   Vítězství, které dnes slavíme, bylo vybojováno v pátek. Proto tedy platí, že nejvýznamnější událost velikonoční není nedělní Vzkříšení, ale páteční ukřižování. Pavel mluví velmi hrdě. Ne znamení, které žádají Židé, ne moudrost vytouženou Řeky, nic z toho není...

Celý článek

—————

09.03.2015 11:21

KÁZÁNÍ z neděle 1. 3. 2015

MATOUŠOVO EVANGELIUM 6,16-18    Dnes máme druhou postní neděli, a jen tak náhodou jsme při včerejší biblické hodině došli k textu o postu. To se prostě hodí. Půst je zvláštní náboženský fenomén. Není  výlučně křesťanský ani židovský. Vlastně není to jen o náboženství. Vždyť Adolf...

Celý článek

—————

09.03.2015 11:18

KÁZÁNÍ z neděle 30. 11. 2014 - První adventní neděle

MATOUŠOVO EVANGELIUM 6, 9 – 10   Milé sestry, milí bratři, včera při biblické hodině jsme pokročili v probírání Kázání na hoře. A jak se stalo zvykem, nedělní zamyšlení na to navazuje. Ovšem nezůstaneme u probraného textu, nýbrž vezmeme část Modlitby Páně. Ta je vzorem modlitby. Ukazuje nám...

Celý článek

—————

05.01.2015 11:54

KÁZÁNÍ z 24. 12. 2014 - Štědrý den

LUKÁŠOVO EVANGELIUM 2,1-6   O narození Ježíše si přečteme zítra, dnes zůstaneme u toho, že „se naplnily dny a přišla její hodina“. Naše dny se nám naplňují různě. Někdy se naplňují protichůdně, tedy pro někoho pozitivně, pro jiného negativně, ale mluvíme o téže události. Třeba takový...

Celý článek

—————

13.10.2014 10:32

KÁZÁNÍ z 12.10. - Slavnostní Bohoslužby u příležitosti 600 výročí přijímání podobojí

MATOUŠOVO EVANGELIUM 26,26-29   Nepřemýšlel jsem dlouho o tom, jaký text si zvolím pro dnešní zamyšlení. I když jsem si v první chvíli řekl, pro Krista Pána, co se dá u takové příležitosti zvolit? Kalich je jasný, ale který text má být základem? Pak mi to hned došlo! Jasně, slova ustanovení...

Celý článek

—————

02.06.2014 16:24

KÁZÁNÍ. z neděle 18. 5. 2014

ŽALM 126,1-6   Po přečtení tohoto verše se mi stýská po časech, které jsem neprožil. Jsou to časy krásné, plné harmonie, vše probíhá, jak se má, všechno má svůj určený čas, nic nepředbíhá, nic se neopozdí, nic se nepokazí vinou času, vše je ve správném koloběhu. Všechno je krásně seřízené,...

Celý článek

—————

02.04.2014 09:30

Kázání z neděle 2. 4. 2014 - Boží hod Velikonoční

JANOVO EVANGELIUM 3,14-17   Víra v Boha je určitou emancipací od víry v přírodu, v bohy lidských představ, je to emancipace od specializovaných bohů, jak se o nich učíme v mytologii, k jedinému Bohu, který je Pánem všeho. Cesta Božího lidu, dějiny spásy člověka je vlastně vývojem od...

Celý článek

—————

01.12.2013 09:30

KÁZÁNÍ z neděle 1. 12. 3013 - 1. adventní neděle

ŽIDŮM 13,16   Včera byl církevní silvestr a dnes to začíná, máme první den církevního roku, takže máme nový rok, máme první adventní neděli. A slyšeli jsme text na dnešek, z Hesel Jednoty bratrské: „Nezapomínejte také na dobročinnost a štědrost.“  Jak je nám známo, k adventu patří...

Celý článek

—————


Kontakt

Farní Sbor ČCE Rokycany

Jiráskova 481/II
337 01 Rokycany


Odřej Pellar, farář
(+420) 604 893 248