Co nabízíme

Duchovní život

 • Pravidelné bohoslužby
  pro dospělé a mládež každou neděli 9:30 a na církevní svátky (Velký Pátek, Velikonoční neděle, Svatodušní svátky, Štědrý den, Boží hod Vánoční).
  • Vysluhování Svátosti Večeře Páně každou první neděli v měsící a ve svátky
  • Nedělení škola pro děti během nedělní bohoslužby
 • Rodinné neděle
  bohoslužby druhou neděli uzpůsobené pro děti a rodiny, následované v lichý měsíc společným obědem
 • Křest dospělých i dětí
 • Konfirmace mládeže
 • Svatební obřady
 • Smuteční obřady

Vzdělávání v písmu

 • Biblické hodiny pro děti
 • Sobotní biblické hodiny pro dospělé v rodinném prostředí 1x měsíčně. Přesné místo a čas jsou ohlašovány při bohoslužbách a zvěřejněny na těchto stránkách v kalendáři akci
 • Setkávání seniorů nad biblí
 • Příprava ke křtu
 • Příprava mládeže na konfirmaci

Ekumenická činnost

 • Ekumenická modlitební sektávání
 • Solupráce s dalšími křesťanskými církvemi na Rokycansku

Křesťanská služba

 • Duchovní a komunitní péče o nemohoucí bratry a sestry
 • Sborová diakonie
  • Aktivní spolupráce se službami Diakonie Západ
  • Hmotné sbírky
  • Pomoc ve složitých životních situacích
  • Dobrovolnictví

Sborové akce

 • Sborová dovolená
 • Holoubkovské buřtopečení
 • Voldušské Jiskry
 • Hromy Blesky v Hromnicích
 • Společná oslava Silvestra
 • Poutní bohoslužba

Kulturní činnost

 • Hudební festival Jaro v Evangelickém kostele
 • Divadelní představení pro děti
 • Divadelní představení pro dospělé
 • Veřejné přednášky významných osobností
 • Výstavy
 • Pěvecký sbor
 • Divadelní soubory T.E.S.C.O. a DMS

Hospodářská činnost

 • Dlouhodobý pronájem bytových a nebytových prostor
 • Pronájem prostor kostela pro občanské svatební a smuteční obřady
 • Pronájem prostor pro konání kulturních a společenských akcí
 

Kontakt

Farní Sbor ČCE Rokycany

Jiráskova 481/II
337 01 Rokycany


Odřej Pellar, farář
(+420) 604 893 248