Sbírky

Na této stránce naleznete informace o všech finančních sbírkách, pořádaných naším sborem nebo kterých se náš farní sbor účastní.

Číslo bankovního účtu našeho sboru je:

842407309/0800

Účet je vedený u České spořitelny, a. s., pobočka Rokycany.

Prosíme všechny dárce, aby v rámci platby vždy uváděli:

  • Variabilní symbol, identifikující danou sbírku
  • Specifický symbol, kde uvede své rodné číslo (či DIČ pro firmy a podnikatele)
  • Do popisu platby vždy uvedli své jméno a příjmení (či název firmy)

Všem našim dárcům děkujeme.


Seznam sbírek

Sbírka na pomoc zaplaveným oblastem Velké Británie

Sbírka na pomoc zaplaveným oblastem Velké Británie

Milí přátelé,   Jak jistě víte ze zpravodajství, severní Anglii, Skotsko a další místa ve Velké Británii zasáhly v těchto dnech ničivé záplavy. Záběry zatopených měst a jen střech koukajících nad vodou nám mnohým vrací vzpomínky a pocity, které jsme mohli na vlastní kůži zažívat v letech...

Více

—————

Sbírka na pomoc uprchlíkům ze Sýrie

  Vyhlaste ve svém sboru finanční sbírku na pomoc lidem, kteří uprchli do Evropy, nebo lidem, kteří žijí v uprchlických táborech v zemích okolo Sýrie. číslo účtu 292 949 292 / 0300    Pomáhejte uprchlíkům v Evropě: var. symbol 320  Pomáhejte...

Více

—————

Sbírka na pomoc etiopským vdovám - VS 201401

Sbírka na pomoc etiopským vdovám - VS 201401

Cílem sbírky je pomoci vybrané etiopské vdově zahájit vlastní podnikání a vybudovat tak vlastní dlouhodobý zdroj příjmů pro její rodinu.

Více

—————

Sbírka na pomoc Filipínám - VS 201303

Sbírka na pomoc Filipínám - VS 201303

Archová sbírka na pomoc obětem přírodních katastrov na Filipínách. VYBRANÉ PENÍZE BUDOU POSKYTNUTY NA POMOC FILIPÍNÁM PROSTŘEDNICTVÍM Diakonie ČCE – Střediska humanitární a rozvojové pomoci a německé organizace Diakonie - Katastrophenhilfe

Více

—————

Jeronymova Jednota - Hlavní dar lásky - VS 201302

Náš příspěvek Jeronymově Jednotě.

Více

—————

Archová sbírka na opravy schodiště kostela a terasy sborového domu - VS 201301

Archová sbírka na opravy schodiště kostela a terasy sborového domu - VS 201301

Abychom mohli provést tak potřebnou opravu schodiště kostela, a terasy sborového domu, kdy díky jejímu havarijnímu stavu zatéká do modlitebny, je třeba k získaným dotacím a darům zajistit naši spoluúčast v celkové výši více jak 56.000 Kč. Prosíme všechny, kterým není osud našeho sborového domu...

Více

—————

Průběžná sbírka pro potřeby sboru - VS 201101

Průběžná sbírka pro potřeby sboru - VS 201101

Průběžná sbírka pro potřeby sboru. Informace k platbě Číslo účtu 842407309/0800 Variabilní symbol 201101 Specifický symbol RČ nebo DIČ dárce Popis...

Více

—————


Kontakt

Farní Sbor ČCE Rokycany

Jiráskova 481/II
337 01 Rokycany


Odřej Pellar, farář
(+420) 604 893 248