Ohlášení

04.12.2023 19:14

Ohlášení z 3.12.2023

Kazatel: Jiří Tomášek text 1. čtení: Matouš - 3,1-12 text kázání: Iz 11,1.2 písně: 283,...

Celý článek

—————

03.12.2023 11:09

Ohlášení z 26.11.2023

Kazatel: Ondřej Pellar text 1. čtení: 2. Samuelova 23,8-17 text kázání: 2. Samuelova...

Celý článek

—————

21.11.2023 00:47

Ohlášení z 19.11.2023

Kazatel: Dominik Žlábek text 1. čtení: 1Te 5,14-24 text kázání: Ž 39, 5-11 písně: SV 119,...

Celý článek

—————

15.11.2023 09:09

Ohlášení z 12.11.2023

Kazatel: Petr Neumann text 1. čtení: Jakub 1,1-6, 12-13 text kázání: Gn 22,1-19 písně: SV...

Celý článek

—————

Všechny články

—————


Doporučujeme

e-cirkev.cz Oficiální porták Českobratrské církve evnagelické.
Evangnet. Nezávislý evangelický portál
Diakonie Českobratrské církve evangelické


Kontakt

Farní Sbor ČCE v Rokycanech

Jiráskova 481/II
337 01 Rokycany


+420 608 623 673


Pravidelná setkávání

  • Bohoslužby každou neděli od 9:30
  • Bohoslužby s vysluhováním VP každou 4. neděli
  • Rodinné neděle po domluvě jednou měsíčně, se společným obědem každý druhý měsíc
  • Nedělní škola každou neděli od 9:30 (pokud jsou děti přítomny)
  • Víkendové biblické hodiny v sobotu jednou měsíčně po domluvě, v zimní čas od 17:00, v letní čas od 18:00
  • Náboženství pro děti - po dobu neobsazeného sboru farářem nezajištěno
  • Ekumenické biblické hodiny - po dobu neobsazeného sboru nezajištěno
  • Staršovstvo 1. pondělí v měsíci od 18:30
  • Zkoušky pěveckého sboru - činnost přerušena po dobu hledání nového sbormistra