Sbírka na pomoc zaplaveným oblastem Velké Británie

Sbírka na pomoc zaplaveným oblastem Velké Británie

Milí přátelé,
 
Jak jistě víte ze zpravodajství, severní Anglii, Skotsko a další místa ve Velké Británii zasáhly v těchto dnech ničivé záplavy. Záběry zatopených měst a jen střech koukajících nad vodou nám mnohým vrací vzpomínky a pocity, které jsme mohli na vlastní kůži zažívat v letech 1997 na Moravě a v letech 2002 v Čechách.
Mně se zároveň vybavila ještě jedna velmi silná vzpomínka, která mi teď nedá, abych nereagovala.
 
V létě 1997 jsem byla pozvána na Kurzy staré hudby do severoanglického Durhamu. Součástí závěrečného společného setkání účastníků kurzu bylo i jakési otevřené účtování. Všichni účastníci přesně věděli, za co zaplatili a jaká část jejich kurzovného byla věnována hostům, kteří byli oficiálně představeni. Mezi nimi jsem byla i já, jediná z České republiky, která se zrovna potýkala s ničivou povodní v povodí řeky Moravy...Moji britští přátelé věděli o situaci ze zpráv a bylo to i tématem našich rozhovorů. Při jednom z nich jsem se také zmínila, že týden po návratu plánuji jet jako dobrovolnice pomáhat do postižených oblastí.
 
Nyní se vrátím k onomu poslednímu večeru kurzů. Neskončilo to jen tím, že jsem já jako host poděkovala za přijetí a podporu ze strany organizátorů a v podstatě všech platících účastníků. Oni sami spontánně mezi sebou na místě vybrali 300 liber a v obálce bez jakéhokoli dokladu mi je předali jako podporu pro oběti povodní.
Týden na to v Uherském Hradišti jsme společně s manželem vybrali rodinu se 4 dětmi od 10 do 3 let, kteří přišli při záplavách o dům, a obálku jim předali. 
A nyní myslím, že je zase řada na mě, aby podobné gesto  účasti s postiženými povodněmi putovalo tentokrát  opačným směrem. 
 
Pokud chcete aby, třeba i malou pomoc mohla přijmout i některá rodina ve Skotsku, prosím vás o účast na „Sbírce na Záplavy v Británii.“ 
Proto jsem taky vybrala svého posla, kterému dám svou důvěru,  aby vyhledal potřebné. Bude jím Ishbel Borland, učitelka zeměpisu, toho času už v důchodu, nyní žijící ve Stromness na Orknejích, se kterou mě pojí přátelství díky Magdaléně Trgalové, která v Stromness působila.
 
 
Marta Neumannová
a Petr Neumann
 
Díky vstřícnosti sboru Českobratrské církve evangelické v Rokycanech mohu pro účel sbírky do 20. 1. 2016 využít jejich účet.  Proto prosím posílejte své dary na účet Rokycanova sboru 842407309/0800 s variabilním symbolem 86322015 (8632 – jsou čísla na klávesnici mobilního telefonu odpovídající slovu VODA) 
zpráva pro příjemce „Sbírka na záplavy v Británii“
A to nejpozději do 19.1. 2015. 
Pokud na vás budu mít kontakt, budete o konkrétním místě, kde vaše peníze pomohly, informováni.
 
Tento dopis můžete dle svého uvážení s přeposílat dál, nicméně prosím s ohledem na datum uzavírky sbírky 19. 1. 2016. 
-- 
Marta a Petr Neumannovi

 

 

Kontakt

Farní Sbor ČCE Rokycany

Jiráskova 481/II
337 01 Rokycany


Odřej Pellar, kazatel
(+420) 604 893 248