Sbírka na pomoc etiopským vdovám - VS 201401

Sbírka na pomoc etiopským vdovám - VS 201401

Cílem sbírky je pomoci vybrané etiopské vdově zahájit vlastní podnikání a vybudovat tak vlastní dlouhodobý zdroj příjmů pro její rodinu.


Kontakt

Farní Sbor ČCE Rokycany

Jiráskova 481/II
337 01 Rokycany


Odřej Pellar, kazatel
(+420) 604 893 248