Průběžná sbírka pro potřeby sboru - VS 201101

Průběžná sbírka pro potřeby sboru - VS 201101

Průběžná sbírka pro potřeby sboru.

Informace k platbě

Číslo účtu 842407309/0800
Variabilní symbol 201101
Specifický symbol RČ nebo DIČ dárce
Popis platby Jméno a Příjmení / Název firmy
 

 


Kontakt

Farní Sbor ČCE Rokycany

Jiráskova 481/II
337 01 Rokycany


Odřej Pellar, kazatel
(+420) 604 893 248