MUDr. Václava Gutová

MUDr. Václava Gutová

Kurátorka

předsedkyně staršovstva, principálka divadelního souboru T.E.S.C.O.

Telefon: +420 777 905 201

E-mail: ven@6ut.cz


Kontakt

Farní Sbor ČCE Rokycany

Jiráskova 481/II
337 01 Rokycany


Odřej Pellar, kazatel
(+420) 604 893 248