Bohoslužby

 • Každou neděli 9:30 pro dospělé i děti.
 • Od Velikonoc do listopadu v kostele, po zbytek roku v modlitebně

Liturgický pořad bohoslužeb

 • Vstupní pozdrav
 • Píseň
 • I Modlitba
 • I Čtení
 • Pozvání dětí do Nedělní školy
 • Píseň
 • II Čtení (základ kázání)
 • Kázání
 • II Modlitba (po kázání)Píseň
 • Ohlášení
 • III Modlitba
 • Otče náš
 • Píseň
 • III Čtení (poslání)
 • Požehnání
 • Píseň
 • Svátost Večeře Páně je vysluhována 1. neděli v měsíci a o církevních svátcích

Pro děti je připravena nedělelní škola

 • Čtení biblického textu
 • Výklad
 • Kreslení
 • Hry
 • Zpěv

Kontakt

Farní Sbor ČCE Rokycany

Jiráskova 481/II
337 01 Rokycany


Odřej Pellar, kazatel
(+420) 604 893 248