Biblické hodiny pro mládež

  • Každou středu od 18:30
  • Čtení biblického textu
  • Výklad
  • Rozhovor
  • Hudba a zpěv

Kontakt

Farní Sbor ČCE Rokycany

Jiráskova 481/II
337 01 Rokycany


Odřej Pellar, kazatel
(+420) 604 893 248