Biblické hodiny pro dospělé

1x měsíčně vždy v sobotu v 17:30. Konkrétní termíny a místo konání (hostitelé) se vyhlašují vždy 1 měsíc dopředu

  • Čtení biblického textu
  • Výklad
  • Diskuse k předloženému tématu
  • Společná večeře

Kontakt

Farní Sbor ČCE Rokycany

Jiráskova 481/II
337 01 Rokycany


Odřej Pellar, kazatel
(+420) 604 893 248