Biblické hodiny pro děti

Každé úterý od 17:15

  • Čtení biblického textu
  • Výklad a rozhovor
  • Hry
  • Zpěv

 

 

 


Kontakt

Farní Sbor ČCE Rokycany

Jiráskova 481/II
337 01 Rokycany


Odřej Pellar, kazatel
(+420) 604 893 248