Archová sbírka na opravy schodiště kostela a terasy sborového domu - VS 201301

Archová sbírka na opravy schodiště kostela a terasy sborového domu - VS 201301

Abychom mohli provést tak potřebnou opravu schodiště kostela, a terasy sborového domu, kdy díky jejímu havarijnímu stavu zatéká do modlitebny, je třeba k získaným dotacím a darům zajistit naši spoluúčast v celkové výši více jak 56.000 Kč. Prosíme všechny, kterým není osud našeho sborového domu cizí, o jakýkoli finanční dar. V případě platby na účet prosím použijte VS 201301


Kontakt

Farní Sbor ČCE Rokycany

Jiráskova 481/II
337 01 Rokycany


Odřej Pellar, kazatel
(+420) 604 893 248