03.09.2012 10:00

Zahradní slavnost Diecézní Charity Plzeň 8.9.2012

Zveme všechny členy sboru na tradiční zahradní slavnost, pořádanou Diecézní Charitou Plzeň.

—————

Zpět


Kontakt

Farní Sbor ČCE Rokycany

Jiráskova 481/II
337 01 Rokycany


Odřej Pellar, kazatel
(+420) 604 893 248