24.10.2013 18:00

Výstava Evropský humanista Přemysl Pitter s promítáním dokumentu Milujte své nepřátele

o životě Přemysla Pittra
 (1895 - 1976) a Olgy Fierzové (1900 - 1990), kteří zachránili
 z německých
 koncentračních
 a českých internačních táborů přes 800
 židovských
 a německých dětí.

 

—————

Zpět


Kontakt

Farní Sbor ČCE Rokycany

Jiráskova 481/II
337 01 Rokycany


Odřej Pellar, kazatel
(+420) 604 893 248