28.08.2016 09:30

Slavnostní bohoslužba

... spojená se křtem Sáry Giňové, kazatel br. Leonardo Teca.

—————

Zpět


Kontakt

Farní Sbor ČCE Rokycany

Jiráskova 481/II
337 01 Rokycany


Odřej Pellar, kazatel
(+420) 604 893 248