07.06.2015 15:00

Skutečné důvody upálení Mistra Jana Husa

Přednáška ThDr. Martina Chadimy z Husitské teologické fakulty

—————

Zpět


Kontakt

Farní Sbor ČCE Rokycany

Jiráskova 481/II
337 01 Rokycany


Odřej Pellar, kazatel
(+420) 604 893 248