09.01.2019 16:20

Skotsko a jeho historie

V sobotu 19 ledna od 16 hodin bude na téma SKOTSKO A JEHO HISTORIE v modlitebně hovořit David SInclair, misijní pracovník Skotské presbyterní církve. Hovořit bude anglicky, ale překlad je zajištěn. 

—————

Zpět


Kontakt

Farní Sbor ČCE Rokycany

Jiráskova 481/II
337 01 Rokycany


Odřej Pellar, kazatel
(+420) 604 893 248