13.05.2012 09:30

Rodinná neděle

Po bohoslužbě a společné večeři bude následovat diskuse s vežeškým kaplanem, br. farářem Danieelm Ženatým. Začátek diskuse ve 13:30

—————

Zpět


Kontakt

Farní Sbor ČCE Rokycany

Jiráskova 481/II
337 01 Rokycany


Odřej Pellar, kazatel
(+420) 604 893 248