15.01.2017 09:30

Rodinná neděle

Kazatel br. Ondřej Pellar. Po bohoslužbě bude následovat společný oběd. Odpoledne potom Roman Hajšman představí dceřinnou společnosti Diakonie Západ Možnosti tu jsou, která zaměstnává zdravotně a sociálně znevýhodněné občany.

—————

Zpět


Kontakt

Farní Sbor ČCE Rokycany

Jiráskova 481/II
337 01 Rokycany


Odřej Pellar, kazatel
(+420) 604 893 248