09.03.2014 09:30

Rodinná neděle

Rodinná neděle, spojená se společným obědem. Jako odpolední program potom cestopisná přednáška Island s batohem na zádech.

—————

Zpět


Kontakt

Farní Sbor ČCE Rokycany

Jiráskova 481/II
337 01 Rokycany


Odřej Pellar, kazatel
(+420) 604 893 248