19.03.2017 09:30

Rodinná neděle, Výroční sborové shromáždění

Výroční sborové shromáždění s volbou staršovstva. Společný oběd. Odpoledne s br. Janem Satke na téma "O modlitbě".

—————

Zpět


Kontakt

Farní Sbor ČCE Rokycany

Jiráskova 481/II
337 01 Rokycany


Odřej Pellar, kazatel
(+420) 604 893 248