20.02.2011 15:08

Výročí úmrtí Jana Rokycana

Dne 22. února uplyne 540 let od úmrtí bratra JANA ROKYCANY. Narodil se asi v roce 1397 v Rokycanech, v rodině kováře. Vstoupil do augustiniánského kláštera v Rokycanech, později studoval na pražské universitě. Stal se kazatelem v Týnském chrámu a zastáncem reformačních snah v husitské době. Byl ovšem celý svůj život umírněným reformátorem,. Jeho hlavním cílem bylo nastolení smíru mezi radikálními husity a umírněnými reformátory církve. Nicméně trval vždy na prosazování přijímání pod obojí a češtině alespoň v některých částech liturgie - čtení evangelií a epištol - Basilejská kompaktáta, o nichž jednal na basilejském koncilu v roce 1436 V roce 1435 se stal rektorem pražské university a v témže roce byl prohlášen pražským arcibiskupem, ale nikdy nedosáhl uzání tohoto úřadu papežem. Byl spolupracovníkem a přítelem Jiřího z Poděbrad. Celý svůj život usiloval o smír v církvi, která v celé první polovině 15. století prožívala velmi neklidné období. Zemřel 22.2.1471

 

 

 

—————

Zpět


Kontakt

Farní Sbor ČCE Rokycany

Jiráskova 481/II
337 01 Rokycany


Odřej Pellar, kazatel
(+420) 604 893 248