11.03.2011 22:36

První sborový list 2011

Sestry a bratři

přichází k vám první letošní sborový list. Jeho hlavní a nejdůležitější úlohou je pozvat vás na výroční sborové shromáždění, které se bude letos konat poslední březnovou neděli - 27.3.2011 v rámci bohoslužeb v modlitebně sboru v 9,30 - dovoluji si připomenout, že tuto neděli ráno se bude měnit čas na letní!

Na výročním sborovém shromáždění vyslechneme zprávy kazatele, kurátorky, hospodářskou zprávu, zprávu nedělní školy, zprávu sbormistra a další. Ale hlavním bodem programu bude volba nového staršovstva. Bude to důležitý moment, protože budeme všichni spolurozhodovat o tom, kdo bude tento sbor dále spravovat. Výročního shromáždění a voleb by se tedy měli zúčastnit všichni naši členové. V příloze tohoto sborového listu najdete dotazník, ve kterém se vás ptáme na váš vztah k rokycanskému sboru. Moc prosíme o jeho vyplnění a předání či poslání do sboru. Dále v příloze najdete dopis Synodní rady ČCE k nadcházejícímu sčítání lidu v ČR s pokynem, jak se přihlásit k naší církvi.

Co se ve sboru dálo, děje a bude dít? Samozřejmě, že se scházíme pravidelně, každou neděli dopoledne k bohoslužbám, teď v zimě v modlitebně. Ve všedních dnech se scházíme k biblickým hodinám, pěvecký sbor k pravidelným zkouškám.

V lednu proběhly dvě ekumenická setkání - “Alianční týden modliteb”, kdy jsme se sešli v našem sboru a Týden modliteb za jednotu církve na faře katolické církve. Obě setkání byla hojně navštívena a proběhla ve velice srdečné atmosféře. Začátkem března, ve čtvrtek 3.3., se sejdeme k dalšímu ekumenickém shromáždění v našem sboru - Světovému dnu modliteb. V lednu se také konala tradiční rodinná neděle se společnou bohoslužbou dospělých a dětí, kde děti ve spolupráci s naším farářem převzaly velkou část sdělení kázání na sebe. Následoval společný oběd a odpoledne velice zajímavá interaktivní beseda o Angole, rodné zemi našeho faráře Leonarda Tecy.

Další rodinnou neděli chystáme na 20.březen, kdy by měla náš sbor navštívit docentka ETF, sestra Ivana Noble a pohovořit o ekumeně v současném světě. Významným dnem bude neděle 3. dubna. Odpoledne v 15 hodin bude v kostele instalován farářem našeho sboru bratr Leonardo Teca. Při slavnostní bohoslužbě zazpívá náš pěvecký sbor a zahraje

a zazpívá skupina Nsango Malamu, jejímž je Leonardo členem. Na duben a květen je připraven 2. ročník hudebního festivalu Jaro v evangelickém kostele. Letos jsou naplánovány tři koncerty - Varhanní koncert Jane Doležela, koncert souboru Arena Musicale, na kterém zazní převážně francouzská barokní hudba. Závěr festivalu bude opět patřit dětským pěveckým sborům ze ZUŠ Rokycany.

- Václava Gutová kurátoka

—————

Zpět


Kontakt

Farní Sbor ČCE Rokycany

Jiráskova 481/II
337 01 Rokycany


Odřej Pellar, kazatel
(+420) 604 893 248