01.07.2018 16:25

Prázdniny v Rokycanově sboru.

Jako každý rok prázdniny mění tradiční chod Rokycanova sboru. V průběhu července a srpna se

  • nekonají biblické hodiny pro dospělé ani děti
  • odpadá též konfirmační příprava mládeže
  • nekonají se rodinné neděle
  • nezasedá pravidelně staršovstvo
nicméně zůstávají pravidelné nedělní bohoslužby 9:30
 
Prázdniny potom zakončí srpnové zasedání staršovstva 27.8.2018 18:30
 
Krásné léto všem

—————

Zpět


Kontakt

Farní Sbor ČCE Rokycany

Jiráskova 481/II
337 01 Rokycany


Odřej Pellar, kazatel
(+420) 604 893 248