11.10.2015 19:38

Jak pomoci uprchlíkům?

Chci pomoci uprchlíkům, Jak to mohu udělat?

Pamatujte na celocírkevní sbírku

Výtěžek sbírky pro sociální a charitativní pomoc bude mj. určen na pomoc uprchlíkům
na území ČR.
číslo účtu 7171717171 / 2700, var. symbol 911140

Vyhlaste sbírku ve sboru

Vyhlaste ve svém sboru finanční sbírku na pomoc lidem, kteří uprchli do Evropy, nebo
lidem, kteří žijí v uprchlických táborech v zemích okolo Sýrie.
číslo účtu 292 949 292 / 0300
  • Pomáhejte uprchlíkům v Evropě: var. symbol 320
  • Pomáhejte uprchlíkům v jordánském táboře Za´atari: var. symbol 314
  • Pomáhejte uprchlíkům v severním Iráku: var. symbol 318
Garantem sbírky je Diakonie ČCE – Středisko humanitární a rozvojové spolupráce. V Evropě pracujeme s uprchlíky v Řecku,
Maďarsku a Srbsku. Z Vašich peněz jim pomáháme zajistit stravu, hygienu, ubytování, psychosociální pomoc i vzdělání.
V jordánském Za´atari podpoříte obzvlášť rodiny s malými nemocnými dětmi či nemohoucími členy. Nově spolu s Vámi
pomáháme také uprchlíkům v táborech v severním Iráku. Díky Vašim darům zlepšujeme podmínky přímo v těchto zemích, aby se
lidé nemuseli vydávat na velmi nebezpečnou cestu do Evropy. Další informace na našem webu spolu.diakonie.cz/uprchlici.

Zapojte se do dobré hodiny

Vyzvěte členy svého sboru, aby se zapojili do programu Dobrá hodina a věnovali jednu
hodinovou mzdu za měsíc na pomoc uprchlíkům. Ne každý může jet pomáhat do
uprchlického tábora, ale každý můžeme věnovat jednu hodinu měsíčně. Další info na webu
 
Garantem programu Dobrá hodina je Diakonie ČCE – Středisko humanitární a rozvojové spolupráce. Zapojit se mohou i ti, kdo
ještě nebo už nevydělávají. Kontaktujte paní Michaelu Stachovou, stachova.spolu@diakonie.cz, mobil 730 182 571.

Nabídněte konkrétní pomoc

Pokud můžete například nabídnout ubytování uprchlíkům v České republice nebo víte,
jak jinak konkrétně pomoci, obraťte se na Středisko celostátních programů a služeb
Diakonie ČCE v Praze, na paní Alenu Fendrychovou, která s migranty dlouhodobě
pracuje. Kontakt: fendrychova@diakonie.cz, mobil 739 244 668.
 
Děkujeme, že myslíte na ty, kdo jsou v nouzi.

 

Joel Ruml, synodní senior ČCE Lia Valková, synodní kurátorka ČCE Petr Haška, ředitel Diakonie ČCE

—————

Zpět


Kontakt

Farní Sbor ČCE Rokycany

Jiráskova 481/II
337 01 Rokycany


Odřej Pellar, kazatel
(+420) 604 893 248