05.06.2012 00:34

Ohlédnutí za letošním hudebním festivalem “Jaro v Evangelickém kostele”

 

Ve čtvrtek 24. května  zakončil již 3. ročník festivalu koncert pěveckých sborů Rokycanské ZUŠ.
Pod vedením paní Aleny Vimrové zazpívaly sbory Da Capo  - děvčata a chlapci školního věku, a Da
Capissimo – ti o něco starší zpěváci a zpěvačky - program sestavený z většinou moderních písní
psaných přímo pro pěvecké sbory.  Zvláště soubor Da Capissimo byl výborný. Barvičky, nejmladší
zpěváčci zpívali a téměř i tancovali pod vedení paní Heleny Orcígrové. Celý koncert byl jako
vždycky veselou jarní tečkou za festivalem.
 
Vezmeme-li to pozpátku, předposledním koncertem bylo úžasné vystoupení  souboru Musica da
chiesa, jehož dva členové – Tomáš Najbrt a Pater Jaroslav Konečný předvedli ve spolupráci se
záplavou dobových, ale i úplně moderních hudebních nástrojů dechových, drnkacích i
klávesových , celý ohňostroj veselé i vážné středověké a renesanční hudby. Zaslechli jsme i známé
nápěvy starých chorálů, které máme ve zpěvníku. Zpívalo se latinsky a česky, zněly rolničky i
zvonky. Po koncertě jsme si všichni mohli zblízka prohédnout, ba i vyzkoušet všechny ty nástroje.
Byl to úžasný večer a řekla bych, že byl vrcholem letošního ročníku.
 
Druhým koncertem byl koncert varhanní. Dvě drobné ženy naplnily kostel hudbou až po okraj.
Dalo by se říci, že v některých momentech hudba procházela naším skleněným stropem vzhůru.
Zazněla hudba barokní, romantická i moderní a výkon varhanice Marie Zahrádkové byl omezen jen
možnostmi našich malých varhan. Věřím, že tato dívka dokáže úchvatně rozeznět i daleko větší
nástroje a hlas Kateřiny Falcníkové  naplní mohutnější prostor. 
 
První koncert souboru Musica Malinconica přinesl hudbu období konce renesance a přechodu k
ranému  baroku. Hudbu, která kromě závažných duchovních sdělení měla přinášet také emoce,
radost a trochu jiný “pohled na život”. I zde zazněly dobové nástroje, flétny, hoboje, krumhorn, ale i
zpěv. Jde o mladý soubor profesionálů i amatérů a jejich radost z muzicírování z nich přímo
vyzařuje. I když v kostele v dubnovém čase bylo ještě dost chladno, vřelost hudby nás všechny
zahřála. 
 
Letošní ročník ukotvil již pevně festival "Jaro v Evangelickém kostele" v kulturním povědomí
obyvatel Rokycan. Návštěvnost byla zatím nejvyšší a my se již musíme začít zamýšlet nad tím - 
co příští rok? Abychom nezklamali a abychom  všechny, kteří mají rádi hudbu potěšili a přinesli
něco nového.
 
- pro rokycany.evangnet.cz zpracovala Vendula Gutová

—————

Zpět


Kontakt

Farní Sbor ČCE Rokycany

Jiráskova 481/II
337 01 Rokycany


Odřej Pellar, kazatel
(+420) 604 893 248