09.11.2015 20:06

Ohlášení z 8.11. 2015

kazatel – Ondřej Pellar
text 1. čtení – Ž 145, 10-20
text kázání – Mk 11, 8-11
 
písně – 384, 147S, 233S, 284S, 489
doprovod – M.Neumannová, O. Pellar
 
přítomno - 33
– K.Pechová, V.Pech – začátek nácviku vánoční hry
 
1. poděkování hudebníkům za doprovod
 
2. v minulém týdnu se konaly biblické hodiny pro mládež a děti a setkání seniorů nad Biblí, včera v
podvečer byl druhý benefiční varhanní koncert – varhany, hoboj, flétna v podání J.Esterleho, M.
Neumannové a Hany Pumrové. Včera dopoledne byl v \korandově sboru seminář učitelů NŠ.
 
3. dnes po bohoslužbě se sejdeme u kávy a čaje a v 11 hod, bude , jako součást roku Mistra Jana
Husa, na závěr výstavy beseda s Ph Dr Jiřím Stočesem - „ Z intelektuála revolucionářem“
 
4. v úterý bude zkouška pěveckého sboru v 18,00
 
5. biblické hodiny pro děti a mládež tento týden budou v obvyklém čase – středa – mládež 18,30,
pátek děti 15,00
 
6. příští neděle bude rodinná, bude bohoslužba v 9,30 v kostele, kázat bude Miroslav Hamari, na
varhany bude hrát bratr L. Moravetz. Potom bude společný oběd a od 13,00 hodin budeme
besedovat o novém evangelickém zpěvníku, o adventních písních a určitě budeme i zpívat.
 
7. v sobotu 14.11. zasedá Konvent Západočeského seniorátu, v Plzni v Západním sboru, za náš sbor
se zúčastní V.Gutová, R.Jirka, případně náhradníci.
 
8. další sobotu, 21.11. v 18,00 začínáme s projektem Promítej i ty – promítání dokumentárních
filmů z festivalu Jeden svět. Distribuci zajišťuje Člověk v tísni. Budeme promítat film o začátcích
revoluce a tím bohužel i občanské války v Sýrii – Chicagogirl.
 
9. nový Nástěnný kalendář je možno již zakoupit – cena 50 Kč
 
10. sbírka je určena pro sbor a je založena nová archová sbírka na pomoc uprchlíkům, peníze
možno poslat i na účet.

—————

Zpět


Kontakt

Farní Sbor ČCE Rokycany

Jiráskova 481/II
337 01 Rokycany


Odřej Pellar, kazatel
(+420) 604 893 248