03.04.2016 21:18

Ohlášky z 3.4.2016

kazatel - Tomáš Živný

text 1. čtení - Ez 37,1-14
text kázání - J 20,19-29

písně - 346, 50 S, 341, 442, 485
doprovod - M.Neumannová, R.Jirka

přítomno - 16

1. poděkování kazateli Tomáši Živnému za službu a hudebníkům za doprovod

2. v uplynulém týdnu nebyla setkání mládeže a dětí, pro nemoc O.Pellara

3. příští neděli bude bohoslužba v 9,30, kázat přijdede br. vikář Martin Sabo, který projevil zájem o místo kazatele v našem sboru

4. v následujícím týdnu již budou setkání dětí a mládeže, ve středu ve 14,30 setkání seniorů, ve čtvrtekbude od 18,00 v modlitebně beseda s Ivo Huclem "Úvod do Islámu"

V pátek bude zkouška T.E.S.C.O

Pěvecký sbor se začne scházet koncem dubna

5. Příští biblická hodina pro dospělé bude v sobotu 16.4. v 17,30 u Neumannů ve Volduchách

6. program na duben je na nástěnce a ve vývěsce, je tam také program koncertů letošního hudenbího festivalu, malé programy jsou k dispozici v presbyterně (asi nutno poskládat)
 

—————

Zpět


Kontakt

Farní Sbor ČCE Rokycany

Jiráskova 481/II
337 01 Rokycany


Odřej Pellar, kazatel
(+420) 604 893 248