28.03.2016 20:27

Ohlášky z 27.3.2016

kazatel – Miroslav Hamari
 
text 1. čtení - Mt 28, 1-7
text kázání – Mt 28, 8-10
 
písně – 138, 668, 341, 660
doprovod – Z.Raindlová, varhanní chvilka po kázání - John Stanley, Voluntary in G
 
přítomno - 44
 
1. poděkování kazateli Miroslavu Hamarimu za službu a Zdeňce Raindlové za doprovod nejen dnes,
ale i na Velký pátek
 
2. v uplynulém týdnu byla zkouška pěveckého sboru, setkání mládeže a dětí, ve středu společné
čtení pašijí, na Velký pátek slavnostní bohoslužba s kázáním br. Ondřeje Pellara, potom společná
večeře. Včera na Bílou sobotu tradiční výlet na Libštejn.
V Plzni, Západním sboru byla ve čtvrtek společná Velikonoční bohoslužba Diakonie Západ
a spolupracujících sborů
 
3. příští neděli bude bohoslužba v 9,30, kázat bude br. farář Tomáš Živný, další neděli 10.4. přijede
kázat br. vikář Martin Sabo, který projevil zájem o místo kazatele v našem sboru
 
4. v nastávajícím týdnu budou obvyklá setkání dětí a mládeže
 
5. příští biblická hodina pro dospělé bude v sobotu 16.4. v 17,30 u Neumannů ve Volduchách
 
6. program na Noc kostelů již je hotov.
 
7. dnešní sbírka je na Hlavní dar lásky Jeronýmovy jednoty

—————

Zpět


Kontakt

Farní Sbor ČCE Rokycany

Jiráskova 481/II
337 01 Rokycany


Odřej Pellar, kazatel
(+420) 604 893 248