21.03.2016 22:03

Ohlášky z 20.3.2016

kazatel – Miroslav Hamari
 
text 1. čtení - Ef 4, 1-16
text kázání – Ef 4, 2-3
 
písně – 84,632,479,684, 217
doprovod – Jan Esterle, Vladimír Pech
 
přítomno - 21
 
1. poděkování kazateli Miro Hamarimu a hudebníkům
 
2. v uplynulém týdnu byla zkouška pěveckého sboru, setkání mládeže a dětí, zkouška T.E.S.C.O.
Ve čtvrtek večer bylo další promítání, tentokrát Na sever od slunce, z Norska.
Minulou neděli byla velmi zajímavá beseda o uprchlické problematice.
 
3. dnes je Výroční sborové shromáždění, byly předneseny zprávy administrátora, kurátorky, ředitele
Diakonie Západ, učitelů nedělní školy, hospodářská zpráva účetní sboru, zpráva revizorek účtů.
 
4. v nastávajícím týdnu budou obvyklá setkání dětí a mládeže, pěvecký sbor se sejde v úterý v
17,30, ve středu 23.3. se sejdeme v 16 hod. ke společnému pašijovému čtení pod vedením Mira
Hamariho
 
5. ve čtvrtek 24.3. bude od 10 hod v Plzni, Západním sboru společná velikonoční bohoslužba
Střediska Diakonie a spolupracujících sborů
 
6. příští bohoslužby budou na Velký pátek, v 18 hod v kostele s vysluhováním Večeře Páně,
poslouží bratr Ondřej Pellar a potom společně povečeříme. Vneděli 27.3. na Boží hod velikonoční
bude slavnostní bohoslužba s vysluhováním Večeře Páně, kazatelem bude Náš administrátor
Mirosalv Hamari, v kostele v 9,30 (upozornění na změnu času!!)
 
7. Na Bílou sobotu bude tradiční výlet na Libštejn
 
8. Ozval se první možný zájemce o místo kazatele u nás, vikář Martin Sabo. Přislíbil vedení
bohoslužby 10.4.16
 
9. dnešní sbírka bude pro potřeby sboru

—————

Zpět


Kontakt

Farní Sbor ČCE Rokycany

Jiráskova 481/II
337 01 Rokycany


Odřej Pellar, kazatel
(+420) 604 893 248