18.04.2016 13:12

Ohlášky z 17.4. 2016

kazatel –  čtené kázání - Petr Neumann

text 1. čtení - L 3, 1-17
text kázání –  L 13, 6-9

písně – 161,160 S, 442, 680, 378
doprovod –  L. Kraftová, M. Neumannová, D.Neumannová

přítomno -  18

1. poděkování Petru Neumannovi za službu a hudebníkům za doprovod.

2. v uplynulém týdnu byla setkání dětí, mládeže, v pátek zkouška T.E.S.C.O., včer jsme se sešli u Neumannů  k biblické hodině.
Minulou neděli po bohoslužbě staršovstvo a i někteří z vás hovořili s bratrem vikářem Sabo, který vedl bohoslužby a posloužil zajímavým kázáním. Náš sbor ho zaujal, ale má řadu dalších pozvání     a teprve potom, co všechny sbory navštíví, bude se rozhodovat. Takže je to pro náš sbor opět velká nejistota.

3. příští neděli bude bohoslužba v 9,30, poslouží nám bratr Jan Krejčí

4. v následujícím týdnu budou setkání dětí a mládeže, v úterý se sejde pěvecký sbor s novou sbormistryní, paní Lenkou Němečkovou.
Ve čtvrtek bude další promítání dokumentu "Všichni spolu" o inkluzivním vzdělávání, po filmu bude beseda s paní  Mgr Ivetou Vodičkovou, ředitelkou ZŠ v Holoubkově, tato škola již 2 roky inkluzivní vzdělávání provozuje.

5. v pátek nebude zkouška T.E.S.C.O., ale začne a v sobotu bude pokračovat setkání mládeže na naší faře - podrobnosti sdělila D. Neumannová - sejde se rokycanská a domažlická mládež k promítání filmového zpracování knih J.R.Tolkiena

6. 30.4. v sobotu je  třeba uspořádat brigádu na vyklizení sklepa, domluveno na 9,30

7. dnešní sbírka je 1. sbírkou pro potřeby Diakonie Západ, která je ve finanční tísni a každá  stokoruna pomůže.  
Již byla odeslána vybraná částka pro povodněmi postiženou sestru Mary ze Skotska, bylo to 22528 Kč tedy 646 liber. Zprostředkující bratr farář Finnie byl požádán o odezvu a třeba fotografie, které budo zaslány dárcům. Dárci nebyli jen členové sboru, ale i různí přátelé.
 

—————

Zpět


Kontakt

Farní Sbor ČCE Rokycany

Jiráskova 481/II
337 01 Rokycany


Odřej Pellar, kazatel
(+420) 604 893 248