11.04.2016 22:11

Ohlášky z 10.4. 2016

kazatel – Martin Sabo
 
text 1. čtení - J 1, 35-42
text kázání – J 1, 43- 51
 
písně – 618, 74S, 452, 350, 176
doprovod – I. Valešová, M. Neumannová, V.Pech¨
 
přítomno - 27
 
1. poděkování kazateli Martinu Sabo za službu a hudebníkům za doprovod. Bratr vikář projevil
zájem o náš sbor a proto se po bohoslužbě na chvíli setkáme při společném rozhovoru se
staršovstvem
 
2. v uplynulém týdnu byla setkání dětí, mládeže, ve čtvrtek byla beseda o islámu, v pátek zkouška
T.E.S.C.O.
 
3. ve středu v našem sboru zasedala DR Diakonie, byl zvolen předseda br. Karel Šimr a byl přijat
nový člen br. Jan Satke. Výběrové řízení na nového ředitele Diakonie Západ bude 3.5. 2016,
informace je k dispozici v presbyterně. Diakonie Západ se nachází v nelehké finanční situaci a bylo
domluvono, že bude vyhlášena sbírka na Diakonii Západ některou z nejbližších nedělí.
 
4. příští neděli bude čtená bohoslužba v 9,30, povede ji Petr Neumann
 
5. v následujícím týdnu již budou setkání dětí a mládeže, v pátek bude zkouška T.E.S.C.O., v sobotu
16.4. v 17,30 u Neumannů ve Volduchách
Pěvecký sbor se začne scházet koncem dubna
 
6. program na duben je na nástěnce a ve vývěsce, je tam také program koncertů letošního hudebního
festivalu, malé programy jsou k dispozici v presbyterně.
30.4. v sobotu by bylo třeba uspořádat brigádu na vyklizení sklepa, domluvíme se po bohoslužbě
 
7. dnešní sbírka je pro potřeby sboru

—————

Zpět


Kontakt

Farní Sbor ČCE Rokycany

Jiráskova 481/II
337 01 Rokycany


Odřej Pellar, kazatel
(+420) 604 893 248