09.08.2016 10:48

Ohlášení ze 7.8.2016

kazatel:  Jan Krejčí

text 1. čtení: Mt 9, 14-17

text kázání:  Iz 59, 1-9

písně:  138, 642, 515, 673, 694

přítomno: 22

doprovod:  Z. Raindlová

  • poděkování  za bohoslužbu 
  • poděkování za doprovod, ve varhanní chvilce po kázání zaznělo Largo meditativo Luca Spady
  • v uplynulém týdnu byla zkouška pěveckého sboru
  • následující týden  bude v úterý zkouška pěveckého sboru
  • příští neděli, 14.8. bude  bohoslužba v kostele s vysluhováním Večeře Páně od 9,30.  Kázáním poslouží bratr Jan Šoltész.
  • program na srpen je na nástěnce
  • Ondřej Pellar, náš budoucí kazatel nastoupí od 1.9. V sobotu 13.8. se bude stěhovat, pokud budete moci přispět nějakou pomocí domluvíme se. 
  • v sobotu, 27.8. bude tradiční setkání v Hromnicích u Pechů  "Hromy, blesky" (a že by i švestky?) 
  • v neděli 28.8. bude slavnostní bohoslužba, kterou povede Leonardo Teca, bude pokřtěna malá Sára Giňová  dle přání svých prarodičů, katechezi vedl Leonardo Teca.                                                                                                                                                                            
  • dnešní sbírka je pro potřeby sboru.

 

 

—————

Zpět


Kontakt

Farní Sbor ČCE Rokycany

Jiráskova 481/II
337 01 Rokycany


Odřej Pellar, kazatel
(+420) 604 893 248