10.06.2015 10:46

Ohlášení ze 7.6.2015

Co bylo
  • V pátek proběhl poslední koncert hudebního jara v evangelickém kostele (účast asi nejnižší za letosek).
  • Děkuji sestře učitelce Heleně Orcigrové za dnešní doprovod. A také Martě a Vláďovi za doprovod písně ze Svítá.
Co bude
  • Dnes v 15.00 bude přednáška o Mistru Janu Husovi. Bude přednášet ThDr. Martin Chadima na téma „Skutečné důvody upálení Mistra Jana Husa.V úterý bude zkouška pěveckého sboru v 17.15
  • V sobotu, 13. 6. bude zahradní opékání u Gutových v Holoubkově, začátek v 14.00. Bude ukončená biblická hodina.
  • Ve čtvrtek bude biblická hodina pro děti v 14.00
  • V neděli jsme zvaní na bohoslužby v 9.30
  • Staršovstvo svolává na 28. 6. 2015 mimořádné sborové shromáždění s návrhem o vyslovení důvěry staršovstvu. Shromáždění proběhne hned po bohoslužbách.
  •  Sbor bude od 1.9. administrován bratrem seniorem Mirem Hamarim s úkolováním Ondřeje Pellara.
  • Slavnostní konfirmační bohoslužby se uskuteční s největší pravděpodobností 23. 8. 2015.
  • Dnešní sbírky jsou pro potřeby sboru.
 

 

 

—————

Zpět


Kontakt

Farní Sbor ČCE Rokycany

Jiráskova 481/II
337 01 Rokycany


Odřej Pellar, kazatel
(+420) 604 893 248