17.06.2015 09:33

Ohlášení ze 14.6.2015

Co bylo:
 • V neděli proběhla skvělá přednáška o „Skutečných důvodech upálení Mistra Jana Husa“. Přednášející bratr Martin Chadima posluchače velmi zaujal.
 • A včera bylo sezení v Holoubkově u Gutových na zahradě.
 • Děkuji Martě Neumannové za dnešní doprovod. A také Radkovi a Vláďovi za doprovod při zpěvu písně ze Svítá.
Co bude:
 • Dnes bude setkání pěveckých sborů západočeského seniorátu v Třech Sekerách.
 • Na čtvrtek zvu děti na poslední biblickou hodinu. Budeme začínat v 14.00
 • V neděli jsme zvaní na bohoslužby v 9.30
 • Staršovstvo svolává na 28. 6. 2015 mimořádné sborové shromáždění s návrhem o vyslovení důvěry staršovstvu. Shromáždění proběhne hned po bohoslužbách.
 • Voldušské jiskry budou tradičně 5. 7. ve Volduchách.
 • 23. 6. bude zahájená výstava „Po stopách Mistra Jana Husa“.
 • Sbor bude od 1. 9. administrován bratrem seniorem Mirem Hamarim s úkolováním Ondřeje Pellara.
 • Slavnostní konfirmační bohoslužby se uskuteční s největší pravděpodobností 23. 8. 2015.
 • Dnešní sbírky jsou pro potřeby sboru.
 

 

 

—————

Zpět


Kontakt

Farní Sbor ČCE Rokycany

Jiráskova 481/II
337 01 Rokycany


Odřej Pellar, kazatel
(+420) 604 893 248