30.10.2018 00:27

Ohlášení ze 14. 10. 2018

1) Po skončení bohoslužby nemusíte hned odcházet, ale zůstaňte na kávu nebo čaj a pak jsme zváni ke společnému obědu.

2) Příští bohoslužba se bude konat za týden v neděli 21. října od 9:30 hodin zde v kostele. Po bohoslužbách se v 11 hodin uskuteční vernisáž výstavy obrazů malířky Radky Johany Ježové s názvem Tichem-světlem-chvěním.

3) V neděli 21. října od 18 hodin proběhne v našem kostele varhanní koncert jako součást oslav 100 let od vzniku České republiky.

4) Pozvání Diakonie, projekt D.O.M.A. - v pondělí 15. 10. od 17 hodin - Tvoření u čaje. Koná se v Plzni ve sboru ECM v Husově ulici.

5) Staršovstvo po dohodě s rodiči usneslo, že konfirmace se bude konat v neděli 4. listopadu při dopoledních bohoslužbách, výjimečně od 10:30. 

6) V sobotu 3. listopadu se v Brně koná setkání učitelů nedělních škol. Další podrobnosti najdete na nástěnce. Učitelkám NŠ vřele doporučuji účast.

7) Jistě byste byli velice zmateni, kdyby součástí bohoslužeb nebyla tradiční košíčková sbírka. Také proto ji i dnes uskutečníme.

 

 

—————

Zpět


Kontakt

Farní Sbor ČCE Rokycany

Jiráskova 481/II
337 01 Rokycany


Odřej Pellar, kazatel
(+420) 604 893 248