12.09.2018 16:46

Ohlášení z 9. září 2018

1) Dnes vás zvu ještě v patnáct hodin sem do kostele. Bude se zde konat shromáždění při kterém chceme poděkovat Pánu Bohu za bratra Adolfa Irmanna a jeho bohatý život, který mu dopřál.

2) Příští služby Boží se budou konat za týden v neděli 16. září od 9:30 hodin zde v kostele. 

3) A neděli 23. září jsme zváni do sboru v Chrástu, kde se od 14 hodin konají na farské zahradě Dožínky, poděkování za úrodu s doprovodným programem. Mimo jiné vystoupí i Jarda Trabandita Svoboda.

4) Přišly dvě pozvánky z Diakonie

 

5) A přidám ještě potěšující zprávu a neochvějně se blížící košíčkové sbírce na konci bohoslužeb, která bude použita pro potřeby sborové práce.

—————

Zpět


Kontakt

Farní Sbor ČCE Rokycany

Jiráskova 481/II
337 01 Rokycany


Odřej Pellar, kazatel
(+420) 604 893 248