12.07.2017 11:01

Ohlášení z 9.7.2017

předčitatel: - V.Gutová

text 1. čtení: Mt14, 22-31

text kázání: 2Kr 19, 14-16

písně:  637, 178, 631, 244, 200

přítomno: 21

doprovod: Z.Raindlová

  • poděkování za doprovod, po kázání zazněla píseň Johanna Pachelbela "Co činí Bůh vše dobré jest"
  • náš kazatel, Ondřej Pellar je na skautském táboře v Jablečně
  • následující  neděli 16.7. bude čtená bohoslužba, poslouží sestra Jarka Pittnerová
  • zkouška pěveckého sboru bude v úterý 11.7. v 17,00.
  • v sobotu 15.7. odjíždí část sboru na sborovou dovolenou do Provodína, odkud se vrátíme 22.7.
  • 22.7.  ve 14 hod proběhne v našem kostele svatební obřad a požehnání sňatku Aleny Krejčové a Rastislava Lukáčika.
  •  
  • dnešní sbírka je určena na Sbírku solidarity PF ČCE, odkud čerpají sbory, které nemohou platit celou částku PF.

—————

Zpět


Kontakt

Farní Sbor ČCE Rokycany

Jiráskova 481/II
337 01 Rokycany


Odřej Pellar, kazatel
(+420) 604 893 248