11.04.2017 20:29

Ohlášení z 9.4.2017

1) Děkujeme bratru faráři Živnému z plzeňského sboru Evangelické Církve augsburského vyznání za dnešní vedení bohoslužeb a kázání a prosíme ho aby vyřídil naše pozdravy sestrám a bratřím z jeho sboru. Děkujeme souboru Intonic za krásné písně (třeba by o sobě chtěli něco povědět?)
2) Bratr jáhen Pellar se s rodinou dnes účastní slavnosti konfirmace v německém Flossu v tamním evangelickém sboru.
3) Dnes vstupujeme do velikonočního období. Zde je přehled shromáždění, která se nám nabízejí:
- ve středu 12. dubna se od 10 hodin koná v Korandově sboru v Plzni bohoslužba pro středisko Diakonie Západ a členy spolupracujících sborů
- ve středu 12. dubna se v 18 hodin koná modlitební setkání. Tématem modliteb je tentokrát utrpení pro víru
- ve čtvrtek 13. dubna se v 17:30 hodin sejdeme ke čtení pašijového příběhu podle Matoušova zpracování a k následující společné večeři
- v pátek 14. dubna se v 17 hodin konají bohoslužby s vysluhováním svátosti Večeře Páně na památku ukřižování Pána Ježíše Krista
- v sobotu 15. dubna v 10 hodin tradiční výlet na hrad Libštejn nad Berounkou s opékáním buřtů a další dobrot, které si donesete
- v sobotu 15. dubna ve 20 hodin ekumenické vigílie v plzeňském kostele U Ježíška
- v neděli 16. dubna v 9:30 slavností radostná bohoslužba s vysluhováním svátosti večeře Páně k připomenutí vzkříšení
4) K dispozici je sborový velikonoční list.
5) V neděli 30. dubna bude při nedělním shromáždění skládat slib nově zvolené staršovstvo do rukou bratra seniora Hamariho, který také poslouží kázáním.
6) Na velikonoční neděli se koná celocírkevní sbírka pro Jeronymovu jednotu - Hlavní dar lásky (více na letáku).
7) Probíhá ještě sborová archová sbírka na novou podlahu v presbyterně. Počítáme s tím, že by měla být položena nejpozději v červenci letošního roku. Z celkové částky 37000 korun máme vybrány asi 4 tisíce.

 

8) Dnešní sbírka jistě nebude z těch nejmenších a pomůže uhradit náklady spojené s prací sboru.

—————

Zpět


Kontakt

Farní Sbor ČCE Rokycany

Jiráskova 481/II
337 01 Rokycany


Odřej Pellar, kazatel
(+420) 604 893 248