10.10.2016 16:50

Ohlášení z 9.10.2016

kazatel:  František Pavlis

text 1. čtení: Dt 8, 1-20

text kázání: Dt 8, 10

písně: 161, 685, Truvérská mše Petra Ebena

přítomno: 32

doprovod: I.Valešová

 • poděkování kazateli a doprovodu, hudebníkům (Pěvecký sbor, Marta a Anděla Neumannovy, Radek Jirka)
 • náš kazatel, Ondřej Pellar se pomalu zotavuje, na kontrolní vyšetření jde začátkem listopadu.
 • byla biblická hodina pro děti v úterý ve 14,00 s br. Mirem Hamarim a ve středu se v naší modlitebně sešel manažerský tým Diakonie Západ. 
 • následující týden - v úterý bude biblická  hodina pro děti ve 14,00 a večer v 17,00 zkouška pěveckého sboru
 • v neděli 16.10. bude  bohoslužba v kostele v 9,30 vedená bratrem Tomášem Živným
 • témata pro nedělní školu do konce roku 2016 připravil Ondřej Pellar s Katkou Pechovou, jsou k dispozici na nástěnce a učitelé NŠ se moho přihlásit k jednotlivým tématům.
 • na nástěnce je pozvání na kurz učitelů NŠ, který se koná v sobotu 5.11. v Brně
 • program na říjen je na nástěnce 
 • 22.10. v 10 hodin bude podzimní brigáda na sborové zahradě.
 • na zahradě pokračuje práce na opravě jižní fasády sborového domu
 • v presbyterně je nový nástěnný kalendář ČCE na rok 2017, můžete si prohlédnout a objednat.
 • Dále jsou tam nabídky dalších tiskovin
 • dnešní sbírka je na sociální a charitativní pomoc

—————

Zpět


Kontakt

Farní Sbor ČCE Rokycany

Jiráskova 481/II
337 01 Rokycany


Odřej Pellar, kazatel
(+420) 604 893 248