11.01.2017 08:01

Ohlášení z 8.1.2017

  • Za týden v neděli 15. ledna se budou konat rodinné bohoslužby. Hostem odpolední besedy bude Roman Hajšman z Možnosti tu jsou.
  • Chci vás pozvat k ekumenickému shromáždění, které se v rámci Aliančního týdne modliteb bude konat ve čtvrtek 12. ledna v 18 hodin v naší modlitebně.
  • Dnes od 15 hodin můžete zde v modlitebně shlédnout reprízu vánoční hry divadla DMS s názvem Blízká setkání všeho druhu.
  • Plzeňský Západní sbor zve dnes také v 15 hodin na hudební nešpory při kterých se odehraje repríza jejich vánoční hry.
  • V pondělí 9. ledna se v 18.30 sejde k poradě staršovstvo.
  • V neděli 29. ledna se v 15 hodin bude konat instalace bratra jáhna Ondřeje Pellar za kazatele sboru ČCE v Rokycanech a také kazatele střediska Diakonie ČCE Západní Čechy.
  • Sbírka na konci bohoslužeb bude jistě pěkná a podpoří sborovou práci.
  • Sestry a bratři, 10. ledna to bude 10 let co zemřel dlouholetý člen tohoto sboru Jaroslav Kraft. Byl členem staršovstva, místokurátorem a v letech 1999-2006 kurátorem sboru, když byl zvolen po Karlu Šmolíkovi. V rokycanském sboru byl léta velmi aktivní, v poslední době se podílel na vzniku střediska Diakonie v Rokycanech, tehdy ještě s názvem Středisko Přemysla Pittra a na s tím spojené rekonstrukci sklepních prostor, ale také na mnoha dalších sborových aktivitách a činnostech duchovních i hospodářských, podle potřeby. Ve svém občanském zaměstnání byl uznávaným paleontologem. Pracoval postupně v Geologickém průzkumu, v Západočeském muzeu, v Geoindustrii Praha a v krajském centru Státní ochrany památkové péče a ochrany přírody v Plzni. Na katedře geografie Západočeské univerzity v Plzni působil od roku 1994 jako odborný asistent. Docentem se habilitoval na Přírodovědecké fakultě UK v Praze v roce 1998. Zasloužil se o velmi kvalitní a pečlivě zpracované paleontologické fondy v rokycanském Muzeu Bohuslava Horáka. 18. října 2008 mu byl odhalen památník v Husových sadech na stráni. Jaroslav Kraft patří mezi věrné evangeliu, patří do dlouhé řady pravdivých svědků o lásce Boží k nám, lidem. A my Pánu Bohu děkujeme, že si takové svědky vzbuzuje ve svém lidu, protože pro nás jsou vzorem a ujištěním, že ve víře v Krista je možné překonat mnohá nebezpečí a i svody hříšného světa. Kdo jste Járu znali, vzpomeňte na něho, kdo ho nepamatujete, zajímejte se.

—————

Zpět


Kontakt

Farní Sbor ČCE Rokycany

Jiráskova 481/II
337 01 Rokycany


Odřej Pellar, kazatel
(+420) 604 893 248