07.10.2018 12:10

OHLÁŠENÍ z 7. října 2018

1) Dnešní bohoslužba je spojena s vysluhováním svátosti Večeře Páně. Ke Kristovu stolu jsou zváni bez rozdílu církevní příslušnosti všichni, kdo vyznávají Pána Ježíše jako Spasitele a kdo touží po odpuštění a smíření s Bohem i lidmi.
2) Za týden v neděli 14. října se sejdeme v 9:30 k rodinné bohoslužbě a po ní ke společnému obědu.
3) Ve čtvrtek 4. října zemřel emeritní synodní senior a farář ČCE Pavel Smetana. Rozloučení s ním bude zítra v pondělí 8. 10. ve 13:30 v kostele u Martina ve zdi v Praze. Oznámení najdete na nástěnce v chodbě.
4) V úterý se v 17 hodin sejde pěvecký sbor a jistě uvítá i nové členy.
5) Ve čtvrtek od 17:15 se koná schůzka konfirmandů a mládeže.
6) V sobotu 13. října se od 18:00 hodin bude konat biblická hodina pro dospělé tentokrát v Holoubkově u Gutů.
7) V neděli 21. října se v 11 hodin bude konat vernisáž výstavy obrazů malířky Radky Johany Ježové s názvem Tichem-světlem-chvěním.
8) V neděli 21. října se od 18 hodin bude v kostele konat varhanní koncert ke 100 letům vzniku ČR.
9) Staršovstvo po dohodě s rodiči usneslo, že konfirmace se bude konat v neděli 4. listopadu při dopoledních bohoslužbách. 
10) V sobotu 3. listopadu se v Brně koná setkání učitelů nedělních škol. Další podrobnosti najdete na nástěnce. Učitelkám NŠ vřele doporučuji účast.

 

11) A ještě třešnička na dortu - krásně nadýchaný košíček mile přijme lehounce se snášející bankovky, které do něho zlehounka pustíte hned po té co je vyjmete ze své peněženky.

—————

Zpět


Kontakt

Farní Sbor ČCE Rokycany

Jiráskova 481/II
337 01 Rokycany


Odřej Pellar, kazatel
(+420) 604 893 248