09.09.2015 08:21

Ohlášení z 6.9.2015

čtená bohoslužba, předčitatel br. Petr Neumann
1. čtení: Da 12
Kázání: J 10, 27-28
Písně: 166, 374SV, 360, 602, 524, doprovod – Zdeňka Raindlová, Marta Neumannová, Vláďa Pech
 
NŠ – téma: Abraham se vydává do neznáma        vyučující: Kateřina Pechová
 
 
1. poděkování Petru Neumannovi za čtenou bohoslužbu
 
3. poděkování Zdeňce Raindlové a ostatním  hudebníkům. Ve varhanní chvilce po kázání zazněla Introdukce od Gustava Gunsenheimera.
    
4. Je dokončena oprava varhan, předání nástroje v přítomnosti varhanáře Marka Vorlíčka,
    seniorátního organologa Jana Esterleho, zástupců památkářů, a zástupců sboru bude zítra 7.9. 
   v 9,30. Oprava stála 165  600 Kč., pro zájemce můžeme sdělit zdroje financování opravy. Plánují
   se ještě benefiční varhanní koncerty na podzim 2015.
 
5. po bohoslužbách jste zváni na posezení u kávy a čaje s diskusí o možném využití farářského
    bytu, nutných brigádách a podobně.
 
6. zkouška poěveckého sboru bude v úterý, 8.9. v 17,15
 
7. příští sobotu, 12.9. bude biblická hodina pro dospělé v 18,00  na faře Západního sboru v Plzni, pod vedením Ondřeje Pellara budeme pokračovat v textu „Kázání na hoře“ z Matoušova evangelia 7. kapitoly.
 
8. příští neděli 13.9, bude rodinná bohoslužba v 9,30 s vysluhováním Večeře Páně, bohoslužbu povede Ondřej Pellar, po bohoslužbě bude společný oběd a na něj od 13,00 naváže beseda o samofinancování sboru – plakát na nástěnce.
Podklady pro besedu připravil Radek Jirka.
Program pro děti připravuje mládež.
 
9. sbírka je určena pro potřeby sboru

—————

Zpět


Kontakt

Farní Sbor ČCE Rokycany

Jiráskova 481/II
337 01 Rokycany


Odřej Pellar, kazatel
(+420) 604 893 248