07.03.2016 17:31

Ohlášení z 6.3.2016

kazatel – čtená bohoslužba, V. Gutová, kázání br. faráře Dittricha
 
text 1. čtení - Jr 30, 10-17a, 1P 1, 17-25
text kázání – Žd 5, 7-9
 
písně – 67, 276S, 607, 473a,553
doprovod – Iveta Valešová, Marta Neumannová, Vláďa Pech
 
přítomno - 12
 
1. poděkování všem hudebníkům
 
2. v uplynulém týdnu byla zkouška pěveckého sboru, ve čtvrtek odpoledne jsme se sešli k
ekumenickému setkání v rámci Světového dne modliteb, poděkování účastíkům a hlavně Lídě
Kraftoví za doprovod. Setkání dětí bylo v pátek
 
3. v nastávajícím týdnu budou obvyklá setkání dětí a mládeže, pěvecký sbor se sejde v úterý v
17,30, senioři ve středu ve 14,30 a v pátek bude zlouška T.E.S.C.O.
 
4. v sobotu 12.3. v 9,30 bude v Korandově sboru presbyterní konference - téma - Evangelická
identita. Plakát na nástěnce.
Večer v 18 hod bude zde ve sboru setkání bývalých mládežníků, kteří společně s O.Pellarem
připraví RN
 
5. příští bohoslužby budou v neděli 13.3. - 5. postní - v 9,30, bude rodinná neděle, po bohoslužbách
společný oběd a od 14 hodin beseda s bratrem Mikulášem Vymětalem, farářem pro menšiny a
sestrou Terezou Antonovou dobrovolnicí v Chorvatsku - téma - Uprchlíci v Evropě.
 
6. Výroční sborové shromáždění bude na Květnou neděli, 20.3.2016
 
7. ozval se první možný zájemce o místo kazatele u nás, vikář Martin Sabo. Přislíbil vedení
bohoslužby 10.4.16
 
8. staršovstvo rozhodlo o tom, že spustíme program zakoupení bytu, zatím Radek Jirka vytipoval
byt v Plzni na Slovanech 2+1 a začal jménem sboru jednat, jednání nejsou jednoduchá, výstupy
budeme mít až na schůzi staršovstva 21.3.
 
9. k dispozici v presbyterně je sborový dopis, program, velmi bohatý, na březen je na nástěnce, ve
vývěsce a je na webu sboru.
 
10. Noc kostelů se blíží..... do 25.3. muísme mít program, proísm všechny, aby intenzivně
přemýšleli o tom, co všechno uědláme, při RN se domluvíme již konkrétně.
 
11. dnešní sbírka je pro potřeby sboru, další sbírka bude jako Postní sbírka věnována Diakonii a
jejím humanitárním projektům v Iráku.

—————

Zpět


Kontakt

Farní Sbor ČCE Rokycany

Jiráskova 481/II
337 01 Rokycany


Odřej Pellar, kazatel
(+420) 604 893 248