11.12.2015 08:08

Ohlášení z 6.12. 2015

2. adventní neděle

kazatel –  sestra Juliana Rampich Hamariová

text 1. čtení – Zj 19, 6-10

text kázání – Lk 14, 15-24

písně – 100, 14S, 694, 510, 261
doprovod –  Jaroslav Brož, Hana Pumrová

– V.Pech – nácvik vánoční hry
přítomno - 33

1. poděkování sestře vikářce Rampich Hamariové

2. poděkování hudebníkům za doprovod

3. v minulém týdnu se konaly biblické hodiny pro mládež a děti a setkání seniorů nad Biblí

4. dnes po bohoslužbě bude zahájení výstavy obrazů Barbory Veselé ze sboru v Českém Brodu.
    Odpoledne od 16,00 bude 1. adventní koncert – Pěvecký sbor Cantate a Žesťový soubor Corrente
    Vánoční písně a koledy.

5. hned v pondělí 7.12. od 17,00 bude ze v kostele mít svůj koncert ZŠ Masarykova – soubory Rondo a Rondino a 13.12. v 15,30 bude tradiční „Rybovka“ - p. soubor Armonia ZUŠ Rokycany

6. biblické hodiny pro děti a mládež  tento týden budou v obvyklém čase – středa – mládež 18,30, pátek děti 15,00

7. příští neděli, 3. adventní, bude bohoslužba v 9,30 v modlitebně s vsluhováním Večeře Páně, kázat bude bratr Ondřej Pellar

8. Opravený adventní list 2015 je k dispozici v presbyterně a na webu sboru, na nástěnce, ve vývěsce a na webu je program na advent a Vánoce.

9. Diakonie Západ hledá dobrovolníky pro pomoc v pěstounských rodinách „hodinové manžele“

10. Diakonise Nosislav vydala CD s jazzovými úpravami adventních a vánočních písní, je za 200 Kč, sestra vikářka má sebou CD na ukázku. Peníze z prodeje půjdou na vybavení chráněného bydlení střediska v Nosislavi

11. nový Nástěnný kalendář je možno již zakoupit – cena 50 Kč
      a Diakonie nabízí stolní kalendář za 100 Kč, možno si jej prohlédnout a eventuelně objednat.

12. prohlášení Synodní rady k situaci a uprchlické krizi je k dispozici v presbyterně a i na webu sboru

13. sbírka je určena pro potřeby sboru a je založena nová archová sbírka na pomoc uprchlíkům, peníze možno poslat i na účet.
 

—————

Zpět


Kontakt

Farní Sbor ČCE Rokycany

Jiráskova 481/II
337 01 Rokycany


Odřej Pellar, kazatel
(+420) 604 893 248