20.11.2017 15:05

Ohlášení z 5. a 12.11.2017

OHLÁŠENÍ NEDĚLE 5. LISTOPADU 2017
ČTENÍ:  Daniel 6,20-29 KÁZÁNÍ: Markovo evangelium 5,35-43
PÍSNĚ:  275, 182, 497, 150, 5241-2
 
OHLÁŠENÍ:
1) Dnešní Bohoslužba je spojena s vysluhováním svátosti Večeře Páně. K hodu Beránkovu jsou zváni bez rozdílu církevní příslušnosti všichni, kdo vyznávají Pána Ježíše jako Spasitele a kdo touží po odpuštění a smíření s Bohem i bližním.
2) Za týden v neděli 12. listopadu se v 9:30 sejdeme k rodinné bohoslužbě. Odpoledním hostem bude bratr farář Tomáš Živný z ECAV a vrátíme se s ním ještě ke Dni reformace. Kdo se chcete zúčastnit společného oběda přihlaste se sestře kurátorce, abychom měli aspoň přibližnou představu o počtu strávníků.
3) V týdnu se konají: v úterý biblická hodina pro děti od 14:30 a v 17:00 zkouška pěveckého sboru; ve čtvrtek od 15:15 konfirmační příprava a od 18:30 setkání mládeže.
4) V pondělí 6. listopadu se v 18:30 sejde staršovstvo sboru.
5) V sobotu 11. listopadu se v Domažlicích koná od 9:30 konvent Západočeského seniorátu. Za náš sbor se ho účastní sestry Gutová a Korandová a bratr Pellar.
6) Nabídka nástěnných kalendářů - církevní (modrý), z Biblické společnosti (Izrael). V presybterně jsou k nahlédnutí a je tam i tam i arch, kde můžete naspat svoji objednávku. Kalendáře se dají využít i jako vhodný vánoční dárek. Ale objednat je musíme, aby na nás zbyly. V církvi je o ně velký zájem.
8) Pokračuje archová sbírka - Násilí proti ženám
9) Staršovstvo rozhodlo, že listopadové košíčkové sbírky budou použity na Jubilejní toleranční dar Jeronýmovy jednoty, pomocného díla ČCE.
 
 
 

 

NEDĚLE 12. LISTOPADU 2017
ČTENÍ:  Genesis 18,20-33 KÁZÁNÍ: Genesis 18,32
PÍSNĚ:  S193, S79, S383, S359, S12
 
OHLÁŠENÍ:
1) Příští služby Boží se budou konat za týden v neděli 19. listopadu. Vedením bohoslužeb a kázáním poslouží bratr Petr Neumann.
2) Bratr jáhen Pellar slouží příští neděli v Praze ve sboru Žižkov I.
3) V listopadu chceme oslavit 85 let od položení základního kamene kostela a fary. V sobotu 25. listopadu se od 19 hodin koná koncert vokálního souboru Intonic a Lidové muziky z Chrástu. V neděli 26. listopadu v 15 hodin budou slavnostní bohoslužby, při kterých poslouží kázáním bratr senior Hamari a zazpívá kostelní pěvecký sbor. Přijďte a pozvěte své přátele a kamarády slavit s námi. • Chtěl bych poprosit sestry, ale vlastně klidně i bratry, aby přispěly na pohoštění případných hostí - buchtou, koláčem, bábovkou, pečení, řízkama, klobásou či něčím podobným.
4) Biblická hodina pro dospělé bude v sobotu 18. listopadu od 17 hodin na faře. probírat budeme text z Matoušova evangelia 9,14-17 - Spor o půst. Biblické hodině bude předcházet od 15 hodin brigáda na farní zahradě. Je potřeba shrabat listí, ostříhat stromy a keře a uklidit.
5) V úterý se v 17 hodin sejde pěvecký sbor ke zkoušce.
6) Ve čtvrtek od 15:15 bude konfirmační příprava a od 18:30 se sejde mládež.
7) Doporučuji ke shlédnutí výstavu ,Rokycany a jejich Mistr Jan‘, v prostorách muzea v ulici J. Knihy. Jsou tam i informace o našem sboru. 
8) Připomínám probíhající archové sbírka - na Hlavní dar lásky Jeronýmovy jednoty; na fond podporující zápas proti násilí na ženách.
9) A do třetice všeho dobrého a zlého - taky je košíčková kostelní sbírka.

 

—————

Zpět


Kontakt

Farní Sbor ČCE Rokycany

Jiráskova 481/II
337 01 Rokycany


Odřej Pellar, kazatel
(+420) 604 893 248