07.04.2017 21:37

Ohlášení z 5.3.2017

1) Příští bohoslužba se bude konat za týden v neděli 12. března od 9:30 hodin v modlitebně.
2) Zítra, v pondělí 6. března se v 18:30 sejde ke své poslední poradě současné staršovstvo sboru.
3) Biblické hodiny - pro děti se koná v úterý od 14 hodin a pro seniory ve středu od 14:30 hodin.
4) V úterý by se měl sejít v 17 hodin k nácviku pěvecký sbor.
5) V pátek 10. března v 18 hodin proběhne vernisáž výstavy grafik a obrazů Vladimíra Líbala.
6) V sobotu 18. března se od 9:30 hodin koná v Plzni v Korandově sboru presbyterní konference. Na téma Církev a finance bude hovořit Miroslav Maňák, správce Personálního fondu.
7) Staršovstvo rozhodlo, že v neděli 19. března 2017 se bude konat v závěru dopoledních rodinných bohoslužeb Výroční sborové shromáždění jak to ukládá Církevní zřízení. Kromě povinných zpráv, které při něm zazní budeme také volit nové staršovstvo na dalších 6 let, po které pak povede náš sbor. Staršovstvo vyzývá všechny členy sboru aby se zamýšleli nad tím, koho do nového staršovstva zvolit, případně aby se také zamýšleli nad svojí možnou kandidaturou na řádného člena či náhradníka staršovstva.
8) Odpoledním hostem bude bratr farář Jan Satke z Přeštic, který bude povídat o modlitbě a modlitebním životě.

—————

Zpět


Kontakt

Farní Sbor ČCE Rokycany

Jiráskova 481/II
337 01 Rokycany


Odřej Pellar, kazatel
(+420) 604 893 248