06.09.2016 08:14

Ohlášení z 4.9.2016

kazatel:  Ondřej Pellar

text 1. čtení: Dt 5, 12-16

text kázání: Mt 19, 13-15

písně:  638, S 355, 678, 609, 685

přítomno: 25

doprovod:  Iveta Valešová

 • přivítání nového kazatele našeho sboru a poděkování  za bohoslužbu 
 • poděkování za doprovod
 • v uplynulém týdnu byla zkouška pěveckého sboru  
 • následující týden  bude v pondělí v 18,30 schůzka staršovstva, v úterý zkouška pěveckého sboru v 17,00
 • v neděli 11.9. bude  rodinná bohoslužba s vysluhováním Večeře Páně, kterou povede Ondřej Pellar, v 9,30 zde v kostele, poté bude společný oběd. Odpolední program bude podle počasí, pokud bude hezky vydáme se na výlet na Vršíček, pokud ne, bude Vláďa Pech promítat film z dovolené. 
 • současně v sobotu 10.9. bude v Plzni v Korandově sboru v 19 hod. bude přednášet Pavel Pokornýna téma „Kdo jsme my evangelíci?“, podtitul „Současnost a budoucí směřování Českobratrské církve evangelické“.Shromáždění na hoře Bzí 11. 9. 2016. Nedělní bohoslužby 11.9. s vysluhováním Večeře Páně na Bzí v 11 hod. Kázát bude také Pavel Pokorný. Následuje společný oběd. Odjezd autobusu od Hamburku v 9.45.
 • termín biblické hodiny pro dospělé bude projednán na staršovstvu
 • témata pro nedělní olu do konce roku 2016 připravil Ondřej Pellar s Katkou Pechovou, jsou k dispozici a učitelé NŠ se moho přihlásit k jednotlivým tématům.
 • pozvánka na seminář k novému Evangelickému zpěvníku. 10.9. v Kynšperku, který povede L. Morevetz a M.Esterle je na nástěnce.    
 • program na září je na nástěnce                                                                                                                                                                   
 •  
 • dnešní sbírka je pro Evangelickou akademii, střední školu zřizovanou ČCE, která nyní slaví 25 let od svého založení.  Informace o škole je na nástěnce.

—————

Zpět


Kontakt

Farní Sbor ČCE Rokycany

Jiráskova 481/II
337 01 Rokycany


Odřej Pellar, kazatel
(+420) 604 893 248